Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn, mình mong nhận được sự ủng hộ của bạn để duy trì trang web này lâu dài làm cho cộng đồng của chúng ta lớn mạnh hơn!

Zelle: hello@v21.us

ApplePay: hello@v21.us

GooglePay: hello@v21.us

Tài khoản checking:

U.S. Bank®

Tên: Hoang Truong

Số Tài Khoản: 157522456068

Số Định Tuyến (Routing): 122235821

SWIFT: USBKUS44IMT

Địa chỉ nhận thư:

Hoang Truong

PO Box 1821

Thành phố: Garden Grove

Tiểu bang: California (CA)

Mã bưu chính: 92842

Quốc Gia: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (Mỹ)